புலமைப் பரீட்சையில்Posted on: 2020-12-21
பழைய மாணவர் சர்வதேச ஒன்றியத்தின் அணுசரனையில் 22/12/20 புலமைப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்த மாணவர்களுக்கான பரிசளிப்பு மற்றும் சேமிப்புத்திட்ட விழாவும். அத்துடன் முதற்கட்டமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட மூன்று திறன் வகுப்புகளுக்கான திறப்பு விழாவும்,....
Event Date : 2020-12-21